Home » Giới thiệu bác sĩ Đỗ Ngọc Thao

Giới thiệu bác sĩ Đỗ Ngọc Thao

Admin 2:03 21/06/2017 1205 lượt xem Bình luận

Giới thiệu bác sĩ Đỗ Ngọc Thao

TIỂU SỬ:

Đã có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa xét nghiệm sinh hoá, huyết học, vi sinh

Bác sĩ Chuyên khoa xét nghiệm tại Phòng khám Đa khoa quốc tế HCM

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

-Tiến hành các xét nghiệm được phân công theo đúng quy định kĩ thuật

-Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thông báo thông tin khoa học về xét nghiệm theo sự phân công.

-Đảm bảo chất lượng xét nghiệm, quản lý nhân sự trong phạm vi xét nghiệm được phân công (sinh hoá, huyết học, vi sinh)

-Xem xét KQXN trước khi phê duyệt, ban hành.

-Tham gia tư vấn trước và sau xét nghiệm

-Tham gia viết quy trình xét nghiệm

-Hướng dẫn, đào tạo Kỹ thuật viên/điều dưỡng về kỹ thuật hoặc chuyên môn xét nghiệm (ý nghĩa xét nghiệm, biện luận kết quả)

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN

-Bác sỹ thường xuyên cập nhật và nắm bắt nhanh nhạy những phương pháp xét nghiệm tiên tiến trên thế giới để ứng dụng trong công việc

– Bác sỹ thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia y tế hàng đầu để nâng cao tay nghề và trình độ chuyên môn

-Bác sỹ Đỗ Ngọc Thao chưa từng để xảy ra tình trạng xét nghiệm sai cho người bệnh.